fotografia

Miejskie podwórko

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najciekawsze lub najbardziej niezwykłe zdjęcie miejskiego podwórka.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.