grafika

Łóżko w innym stylu

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najciekawszy i najbardziej twórczy projekt koncepcyjny dwuosobowego łóżka w dowolnym stylu, kolorystyce oraz o dowolnej konstrukcji i z dowolnych materiałów.

Dokładność: Prezentacja musi zawierać co najmniej jeden widok perspektywiczny lub dwa widoki płaskie (np. widok od frontu i z boku). Wymiarowanie rysunku nie jest wymagane, jednakże dla zwiększenia atrakcyjności prezentacji nie jest wykluczone.

Technika prac: Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.