fotografia

Zdjęcie komina

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najlepsze zdjęcie ukazujące ten zwyczajny, przemysłowy obiekt, jakim jest komin, w jak najbardziej atrakcyjnym i artystycznym ujęciu.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.