grafika

Projekt zegara miejskiego

Opis

Opis: Tematem konkursu jest projekt koncepcyjny wolno stojącego zegara miejskiego, zlokalizowanego na publicznym placu miejskim.

Technika prac: Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.