fotografia

Wietrzny dzień

Opis

Opis: Tematem konkursu jest uchwycenie na fotografii potęgi i piękna żywiołu wiatru.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.