fotografia

Zdjęcie kompozycji owoców

Opis

Opis: Tematem konkursu jest przedstawienie możliwie najlepszego i najciekawszego zdjęcia kompozycji martwej natury skomponowanej z owoców.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.