grafika

Projekt toalety miejskiej

Opis

Opis: Tematem konkursu jest projekt wolnostojącej toalety miejskiej, dostępnej publicznie, z podziałem na część damską, męską oraz dla osób niepełnosprawnych.

Wymiary maksymalne obiektu: 12x7m; wys.: 3,5m

Dokładność: Prezentacja musi zawierać co najmniej jeden widok perspektywiczny lub dwa widoki płaskie (np. widok od frontu i z boku). Wymiarowanie rysunku nie jest wymagane, jednakże dla zwiększenia atrakcyjności prezentacji nie jest wykluczone.

Technika prac: Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.