fotografia

Zdjęcie samotnej góry

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najlepsze i najbardziej atrakcyjne zdjęcie samotnej góry, wzgórza lub płaskowyżu w tle nizinnego krajobrazu.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.