fotografia

Zdjęcie stroju z epoki

Opis

Opis: Tematem konkursu jest zdjęcie najlepszego stroju historycznego z dowolnej epoki.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.