fotografia

Zdjęcie z żabiej perspektywy

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najlepsze pojedyncze zdjęcie wykonane z żabiej perspektywy.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.