fotografia

Zdjęcie rzuconego cienia

Opis

Opis: Tematem konkursu jest pojedyncze zdjęcie najciekawszego cienia rzuconego na płaszczyznę, uzyskanego poprzez oświetlenie kompozycji dowolnych przedmiotów lub postaci.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.