fotografia

Zdjęcie: Rower w akcji

Opis

Opis: Tematem konkursu jest zdjęcie przedstawiające dowolną aktywność na rowerze. Może to być aktywność wyczynowo-sportowa lub turystyczno-amatorska. Zdjęcie konkursowe powinno być ciekawe, atrakcyjne lub wyjątkowe.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.
Autor pracy musi posiadać zgodę osób na zdjęciu do publikacji wizerunku (w przypadku gdy poza autorem pojawiają się na zdjęciu inne osoby).