fotografia

Zdjęcie top-down

Opis

Edycja II

Opis: Tematem konkursu jest najlepsze pojedyncze zdjęcie wykonane z bardzo dużej wysokości, ukazujące to, co znajduje się poniżej.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.