fotografia

Kocio-pstryk

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najsympatyczniejsze, najśmieszniejsze lub po prostu najlepsze zdjęcie kota lub kotów.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.