fotografia

Zdjęcie wraku

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najlepsze i najbardziej wyjątkowe zdjęcie wraku. Zdjęcie, na którym przedstawiony wrak “opowiada” swoją historię i jest świadectwem nieubłagalnego upływu czasu.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.