fotografia

Zdjęcie kwiecistej łąki

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najpiękniejsze zdjęcie łąki pokrytej dywanem kolorowych kwiatów.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.