fotografia

Zdjęcie zabytkowej kamienicy

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najpiękniejsza fotografia zabytkowej kamienicy. Wyjątkowość zdjęcia może wynikać ze sposobu ujęcia tematu czy też formy lub kolorystyki kamienicy. Ujęcie z zewnątrz.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.