grafika

Rysunek odręczny: Zwierzęta

Opis

Opis: Tematem konkursu jest odręczny rysunek dowolnego zwierzęcia.

Technika prac: Rysunek odręczny, skan lub zdjęcie rysunku odręcznego wykonanego dowolną techniką.

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.