fotografia

Zdjęcie schodów z kamienia

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najlepsze i najciekawsze zdjęcie kamiennych schodów. Dopuszczone są ujęcia schodów uformowanych przez przyrodę oraz te, których powstanie zawdzięczamy człowiekowi. Najważniejsze, aby były z kamienia.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.