fotografia

Mistycyzm przemijania

Opis

Opis: Tematem konkursu jest najciekawsze i najpiękniejsze pojedyncze zdjęcie ukazujące mistycyzm miejsc pochówku przodków.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.