grafika

Wędrowiec świata fantasy

Opis

Opis: Tematem konkursu jest stworzenie i przedstawienie postaci Wędrowca, przemierzającego rubieże fikcyjnego świata fantasy.

Technika prac: Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).