fotografia

Artystyczne zdjęcie blokowiska

Opis

Opis: Tematem konkursu jest przedstawienie na pojedynczym zdjęciu wyjątkowego klimatu blokowiska.

Technika prac: Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.
Autor pracy musi posiadać zgodę osób na zdjęciu do publikacji wizerunku (w przypadku gdy poza autorem pojawiają się na zdjęciu inne osoby których tożsamość można rozpoznać).