grafika

Rysunek odręczny: Zieleń

Opis

Tematem konkursu jest odręczny rysunek dowolnej kompozycji zieleni (np. pojedyncze drzewo, las, park, ogród).

Technika

Rysunek odręczny, skan lub zdjęcie rysunku wykonanego dowolną techniką.

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.

Status: otwarty
do końca
pula startowa
30.00
Wpisowe 250 KON