fotografia

Zwierzaki w mieście

Opis

Tematem konkursu jest fotografia zwierząt w miejskim otoczeniu.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy. Wykluczone są zdjęcia których wykonanie naraziło zwierzęta na cierpienie lub utratę życia.