grafika

Hełm Wojownika Chaosu

Opis

Stwórz rysunek przedstawiający hełm Wojownika Chaosu.

Technika

Dowolna (np.: rysunek odręczny, grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.