grafika

Postapokaliptyczny Inżynier

Opis

Tematem konkursu jest stworzenie i przedstawienie postaci Inżyniera wraz z ubiorem i ekwipunkiem niezbędnym do przetrwania w warunkach wyimaginowanego, postapokaliptycznego świata. Jego ubranie oraz wyposażenie powinny jednoznacznie wskazywać na profesję Inżyniera.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Warunki postapokaliptyczne. Brak flory i fauny. Możliwe duże stężenie opadów radioaktywnych oraz skażenie zbiorników wodnych. Brak infrastruktury oraz ograniczona dostępność zasobów paliw kopalnych. Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.