grafika

Rysunek odręczny: Pejzaż

Opis

Stwórz odręczny rysunek dowolnego pejzażu.

Technika

Rysunek odręczny, skan lub zdjęcie rysunku odręcznego wykonanego dowolną techniką.

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.