fotografia

Bociany

Opis

Tematem konkursu jest najciekawsze i najpiękniejsze zdjęcie bociana lub całej bocianiej rodziny.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.