fotografia

Stara studnia

Opis

Stara studnia odzyska swą świetność dzięki wyjątkowej fotografii zgłoszonej do konkursu.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.