fotografia

Stara studnia

Opis

Stara studnia odzyska swą świetność dzięki wyjątkowej fotografii zgłoszonej do konkursu.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.

Status: otwarty
do końca
pula startowa
30.00
Wpisowe 150 KON