fotografia

Rower w akcji

Opis

Tematem konkursu jest zdjęcie przedstawiające dowolną aktywność na rowerze. Może to być aktywność wyczynowo-sportowa lub turystyczno-amatorska. Zdjęcie konkursowe powinno być ciekawe, atrakcyjne lub wyjątkowe.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.

Status: otwarty
do końca
pula startowa
20.00
Wpisowe 200 KON