grafika

Alchemik kwantowy

Opis

Tematem konkursu jest stworzenie i przedstawienie postaci Alchemika kwantowego w świecie bardzo odległej przyszłości.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.

Status: otwarty
do końca
pula startowa
30.00
Wpisowe 250 KON