fotografia

Domek z kart

Opis

Tematem konkursu jest najlepsze zdjęcie budowli z kart do gry. Fotografia powinna zasługiwać na wyróżnienie ze względu na wyjątkowo atrakcyjne, artystyczne lub nietypowe ujęcie, bądź też ze względu na unikalność samej przedstawionej na niej konstrukcji z kart.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.

Status: otwarty
do końca
pula startowa
30.00
Wpisowe 150 KON