fotografia

Rośliny doniczkowe

Opis

Tematem tego konkursu są rośliny doniczkowe na fotografii.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.