fotografia

Skuterowo

Opis

Skuter na zdjęciu w eleganckim ujęciu.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.