fotografia

Łabędzie

Opis

Łabędź w locie lub na wodzie ale na zdjęciu.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy. Wykluczone są zdjęcia których wykonanie naraziło zwierzęta na cierpienie lub utratę życia.