grafika

Zegar z budzikiem

Opis

Tematem konkursu jest projekt koncepcyjny zegara z budzikiem na szafkę nocną przy łóżku. Zegar może być cyfrowy lub analogowy, o dowolnym kształcie i kolorystyce, wykonany z dowolnych materiałów. Kluczowy jest atrakcyjny i ciekawy wygląd oraz nietypowy wzór lub forma zegara. Zegar musi przede wszystkim w czytelny sposób prezentować aktualną godzinę oraz dawać możliwość ustawienia go na szafce nocnej przy łóżku. Powinien posiadać widoczny wyłącznik alarmu budzika.

Technika

Dowolna (np.: rysunek odręczny, grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Praca powinna być wykonana w formie rysunku (lub rysunków) koncepcyjnych przedstawiających ogólną koncepcję i kształt urządzenia. Nie jest wymagane przedstawianie rozwiązań technicznych ani materiałowych, jednakże ich przedstawienie podniesie walory pracy. Praca w kolorze lub szkic czarno-biały. Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.

Status: otwarty
do końca
pula startowa
30.00
Wpisowe 250 KON