grafika

Dom w kopule

Opis

Tematem konkursu jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego zamkniętego w formie kopuły o średnicy nie większej niż 12m.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów)

Wymagania

Prezentacja musi zawierać co najmniej jeden widok perspektywiczny lub dwa widoki płaskie (np. widok od frontu, z boku, rzut) oraz co najmniej jeden przekrój z widokiem wnętrza. Wymiarowanie rysunku nie jest wymagane. Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.

Status: otwarty
do końca
pula startowa
30.00
Wpisowe 375 KON