fotografia

Ruiny

Opis

Tematem konkursu jest najciekawsze i najatrakcyjniejsze zdjęcie ruin historycznej budowli.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.