grafika

Leśny łowca

Opis

Leśni Łowcy szybko i bezszelestnie poruszają się po lesie tropiąc, polując i broniąc swojego terytorium przed niechcianymi gośćmi.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.