grafika

Projekt ławki miejskiej

Opis

Tematem konkursu jest projekt ławki miejskiej. Ławka powinna umożliwiać jej masową produkcję i być odporna na warunki atmosferyczne.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.