grafika

Rysunek brył przestrzennych

Opis

Tematem konkursu jest odręczny rysunek dowolnej kompozycji utworzonej z brył przestrzennych.

Technika

Rysunek odręczny, skan lub zdjęcie rysunku wykonanego dowolną techniką.

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.