grafika

Cybernetyczny lekarz

Opis

Tematem konkursu jest stworzenie i przedstawienie postaci Cybernetycznego Lekarza służącego obywatelom i mieszkańcom miast i kolonii świata przyszłości, których granice już dawno wchłonęły odległe zakątki Wszechświata.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.