fotografia

Widokówka

Opis

A gdybyś miał stworzyć widokówkę? Jak by wyglądała?

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy