grafika

Miasto na Księżycu

Opis

Tematem konkursu jest projekt koncepcyjny miasta na Księżycu, dla około 10 tys. kolonistów. Prezentacja musi przedstawiać kompletną kompozycję urbanistyczną (widok całego miasta) z wyraźnym wydzieleniem miejskich stref funkcjonalnych (np. osiedle mieszkalne, rekreacyjne, naukowo-badawcze, itp.)

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Prezentacja musi zawierać co najmniej jeden widok perspektywiczny lub dwa widoki płaskie (np. widok od frontu, z boku, rzut). Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.