grafika

Mech głębinowy

Opis

Tematem konkursu jest stworzenie i przedstawienie Mecha głębinowego wykorzystywanego do eksploracji najgłębszych obszarów oceanów i mórz, na wszystkich planetach odkrytych przez jego konstruktorów

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.