fotografia

Zdjęcie śnieżnego bałwana.

Opis

Tematem konkursu jest zdjęcie najpiękniejszego bałwana śnieżnego.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.