grafika

Projekt zegara miejskiego

Opis

Tematem konkursu jest projekt koncepcyjny wolnostojącego zegara miejskiego, zlokalizowanego na publicznym placu miejskim.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.