fotografia

Zdjęcie top-down

Opis

Tematem konkursu jest najlepsze zdjęcie wykonane z bardzo dużej wysokości, ukazujące to, co znajduje się poniżej.

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia).

Wymagania

Autor pracy musi być właścicielem praw autorskich do zdjęcia.