grafika

Żołnierz piechoty Gwiezdnej Floty

Opis

Tematem konkursu jest stworzenie i przedstawienie postaci Żołnierza piechoty Gwiezdnej Floty w świecie bardzo odległej przyszłości, gdy Wszechświat jest wspólnym domem dla wielu rozumnych ras, a każda z nich jest świadoma obecności swoich galaktycznych sąsiadów i broni swoich granic własną Gwiezdną Flotą.

Technika

Dowolna (np.: grafika komputerowa, skan rysunku wykonanego dowolną techniką, zdjęcie modelu wykonanego w dowolnej technice i z dowolnych materiałów).

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy.