fotografia

Małe jest piękne

Opis

Cóż prostszego, jak przy pomocy fotografii ukazać piękno rzeczy małych?

Technika

Zdjęcie (lub skan zdjęcia)

Wymagania

Autor musi być właścicielem praw autorskich do pracy